Visueel verslag

Visueel verslag

A picture is worth a thousand words, beweert het gezegde. Het verwijst naar het idee dat complexe ideeën vertegenwoordigd kunnen worden door een enkel beeld. Het idee dat beelden een bepaalde betekenis of essentie effectiever kunnen overbrengen dan een woordelijke uitleg. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Wel is zeker dat informatie beter wordt opgenomen wanneer het gecombineerd of deels vervangen wordt door beelden. En dit principe is in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Voor het geven van presentaties of het schrijven van rapporten is het dus wijs gebruik te maken van de optimale combinatie van woord en beeld, door bijvoorbeeld een visueel verslag te maken.

Beeldcultuur

Zoals gezegd is er de afgelopen decennia meer ruimte gekomen voor beelden, door de komst van het internet in algemene zin, en daarnaast het belang dat de sociale media vervolgens in onze cultuur hebben ingenomen. Met beeldcultuur wordt een maatschappelijke ontwikkeling aangeduid waarin beelden een belangrijke rol spelen met betrekking tot het overbrengen van informatie. Dit betekent in sommige gevallen dat beelden zelfs belangrijker zijn geworden dan tekst! Niet altijd een goede ontwikkeling natuurlijk, maar zeker iets om rekening mee te houden wanneer je een visueel verslag moet maken.

Visueel verslag

Het is in feite een heel menselijke eigenschap. We hebben immers sterk ontwikkeld zicht en houden dus van visuele ondersteuning van wat er gezegd wordt. Het helpt ons om informatie beter op te slaan, omdat we het via verschillende gebieden in onze hersenen kunnen verwerken. Dit betekent natuurlijk niet dat je elk woord of elke tekst zomaar kan vervangen door een plaatje. Het betekent meer dat beelden ondersteunend kunnen werken bij tekst. Hierbij kun je ook aan grafische elementen denken zoals bullet points, grafieken of simpele weergaves van complexe ideeën in schema’s. Het zichtbaar maken van hetgeen je voor het voetlicht probeert te brengen helpt mensen verbanden te leggen en logica in het verhaal te ontdekken. Zo wordt informatie sneller opgeslagen dan wanneer je alleen tekst gebruikt.

Gemakkelijk

Wil jij dus een complex idee uitleggen aan een grote groep, dan is het zeker aan te raden gebruik te maken van visuele elementen. Dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Soms kan een plaatje jouw tekst al heel goed ondersteunen. Of kun je met een graphic in één klap de verbanden uitleggen tussen concepten, omdat mensen de beweging tussen die zaken visueel kunnen zien gebeuren. Heel simpel dus eigenlijk!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *